Studia pielęgniarskie skupiają się na dziedzinach z zakresu nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. Program edukowania koncentruje się na tematyce związanej z pielęgniarstwem naukami etycznymi i prawnymi.Osoby na kierunku pielęgniarstwo są wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka i przygotowane są do właściwych postaw etycznych. Poprzez naukę student zdobywa wiedzę w asystowaniu przy diagnozowaniu, pielęgnacji i chęci niesienia pomocy pacjentom.Studia kończą się pracą licencjacką lub magisterską.

Pielęgniarka – zawód dużego zaufania?

Od każdego pracownika służby zdrowia oczekuję się, aby kierowali się zasadami uczciwości,rzetelności oraz profesjonalizmu. Oprócz tych cech powinni zwłaszcza kierować się starannością, motywacją oraz dobrą wolą.Nie bez powodu specjalizacje medyczne nazywane są „zawodami zaufania publicznego”.Do nieuczciwego człowieka traci się zaufanie, a w przypadku zawodu pielęgniarki jest ono bardzo ważne.Pacjent zawsze jest spokojniejszy, gdy wie, że może liczyć na pomoc sumiennej i zaufanej pielęgniarki.

Pielęgniarstwo związane jest z pełnieniem w pewnym stopniu misji związanej z tym zawodem.Z reguły cieszą się one pozytywną opinią wśród pacjentów na tle innych profesji np. lekarzy. Powinna być świadoma swoich działań oraz właściwie budować swój wizerunek. Na ocenę przez rekonwalescenta pielęgniarka ma wpływ i może wpłynąć, aby ta ocena była jak najwyższa.Przez ukształtowanie relacji międzyludzkich  pielęgniarka będzie miała większe szanse na cieszenie się zaufaniem.

Co jest wymagane by zacząć studia na kierunku pielęgniarstwo?

Przed rozpoczęciem studiów pielęgniarskich kandydaci muszą przejść właściwy proces rekrutacji. Najważniejszym z nich w przypadku tego typu profesji jest przeprowadzenie badania, które wykluczy lub nie zdolność do podjęcia studiów.
Kierunek pielęgniarstwo wymaga dobrego stanu fizycznego i psychicznego.

W przypadku studiów na kierunku pielęgniarstwo I stopnia (licencjackie) o kwestii przyjęcia będą decydowały wyniki z egzaminu maturalnego. Przedmioty punktowane różnią się w zależności od wyboru uczelni.

Wśród najczęściej punktowanych wyróżnia się:

 • biologię
 • chemię
 • geografię
 • matematykę
 • informatykę
 • fizykę
 • język obcy

Kandydat na studia II stopnia (magisterskie) oceniany jest zazwyczaj na podstawie średniej ocen za studia I stopnia oraz ocenę pracy licencjackiej.O wyniku przyjęcia (w zależności od danej uczelni) może decydować również aktywność o charakterze naukowym m.in publikacje naukowe, konferencje lub koła naukowe.

W obu przypadkach kandydaci przyjmowani są na zasadzie składowej ogólnej liczbie uzyskanych punktów. 

Gdzie mogę rozpocząć studia pielęgniarskie?

Studia na kierunku pielęgniarstwo są ogólnodostępne na terenie całego kraju.

Wśród propozycji znaleźć może się:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski

 *Studia na kierunku pielęgniarstwo można również rozpocząć za granicą.

Czy warto zostać pielęgniarką?

Kwestia związana z zostaniem pielęgniarką jest myślą indywidualną. Do tego zawodu niewątpliwie trzeba czuć powołanie związane z chęcią niesienia pomocy chorym. Dzięki podjęciu studiów pielęgniarskich człowiek może obcować z bólem i cierpieniem innych ludzi, przez co wyrabia sobie swój własny charakter i tożsamość.Wiedza zdobyta na kierunku pielęgniarstwo może okazać się niezwykle przydatna również w życiu codziennym.

Zawód pielęgniarki z roku na rok staję się coraz bardziej szanowanym zawodem. To one mają najczęstszy kontakt z pacjentem i towarzyszą mu przez cały okres leczenia i hospitalizacji.Zwykła życzliwość pacjentów, ich uśmiech, dobre słowo są warte więcej niż otrzymywane wynagrodzenie.
Pielęgniarki nie mogą narzekać na nudę lub wpadnięcie w rutynę. To stanowisko wiąże się z ciągłym ruchem, nowymi doświadczeniami i brakiem monotonii.
Każdy człowiek zasługuję na godną opiekę, dlatego warto zostać pielęgniarką, jeśli jest się osobą empatyczną, skorą do poświęceń, nastawioną na pomoc drugiemu człowiekowi. Tylko wtedy wybór takiego zawodu przyniesie korzyści dwóm stronom.

Przyszłość zawodu

W obecnych czasach dzięki skończeniu studiów na kierunku pielęgniarstwo pracę można znaleźć w zasadzie od zaraz.Jest to pewny zawód, gwarantujący zatrudnienie w każdym miejscu. Zapotrzebowanie na pielęgniarki stale rośnie z roku na rok.
Szacuje się, że w Polsce brakuje kilkadziesiąt pielęgniarek przez co zawód ten można nazwać „zawodem przyszłości”.

Ważne jest ciągłe kształcenie się i podejmowanie studiów pielęgniarskich nie tylko na etapie licencjackim, ale również na poziomie magisterskim oraz podyplomowym. Poprzez stałe zwiększanie kompetencji polepsza się sytuacja finansowa wśród tej grupy zawodowej.. Zawód ten cieszy się powodzeniem nie tylko pośród kobiet, ale także mężczyzn. Dzięki temu jest jednym z najpopularniejszych kierunków przy wyborze studiów!